www.gencdegisim.com

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz & Misyonumuz


 

VİZYON

DEĞİŞEN dünyayla başa çıkmaya hazır, çok yönlü ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, milli ve ahlaki değerleri yüksek, üretken, dürüst, sorumlu, yaratıcı, aklı hür vicdanı hür öğrenciler yetiştirmek.

 

MİSYON

DEĞİŞİMİN kaçınılmaz olduğu bu dünyada, bütün öğrencilerimizin kendilerini  gerçekleştirme yolculuğunda,  güvenilir yol arkadaşlığına kendimizi adıyoruz.

 

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Çalışanları, sorumluluğunu devraldığı öğrencisinin

• DEĞİŞİME duyduğu gereksinimleri belirler,

• Her öğrencinin güçlü yönlerini, yetenek ve hazır bulunuşluk düzeylerini belirler,

• Yardım alması gereken alanları belirler,

• DEĞİŞİM esnasındaki olası güçlükleri planlar,

• Her öğrenciye geniş ve dengeli, müfredata dayalı öğrenme deneyimleri hazırlar,

• DEĞİŞİM planlarını etkinliklere dönüştürür,

• DEĞİŞİMİ başlatır,

• DEĞİŞİM sonuçlarını gözden geçirir

• DEĞİŞİMİ genelleştirir,

• DEĞİŞİMİ hayatın bir parçası haline getirir,

• Sonuçta DEĞİŞİM yerini GELİŞİME bırakmış olur.

 

Öğrencilerimizin tüm bunları yaşam biçimi haline getirmeleri, her yeni bilgiyi sorgulamaları, gözlem, analiz ve sentez yapmaları nihai eğitim felsefemizin sonuçları olarak en yüksek idealimizdir.

 

SLOGAN

Değişimin Başladığı Yer

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?